De er magtesløse

 

1-2 generation kan ødelægge en nation, hvis den styrer efter det. Der har ikke været nogle fortilfælde i historien, hvor der har været en så markant nedgang i antallet af børnefødsler i Vesten som i de seneste 40 år.

 

Officielt forsøger man at skjule det værste ved at satse på en sammenblanding af Vestens børnefødsler med de fremmedes børnfødsler i de offcielle opgørelser. Derfor skal vi heller ikke vide, at i Danmark føder de fremmede henved halvdelen af en fødselsårgang.

 

Korrektionsmulighed findes nu: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections.pdf

Faldet i den vestlige fødselsrate kombineret med en øget gennemsnitlig levetid i Vesten har været beskrevet som fænomenet aldring. Problemet og dets løsning er ikke noget man har forstået rækkevidden af og kan forhandle sig igennem til en løsning på inde på Christiansborg. Det vil du forstå, når du har læst illustrations-eksemplet.

Illustrations-eksempel

 

Når em generations tilbøjelighed til at føde børn generelt bliver betydeligt mindre end 2,05-2,1 barn i gennemsnit, så bliver der et aldringsproblem. En generation på f.eks. 1000 individer, der præcis føder 2 børn pr. kvinde, efterlader en generation på præcis 1000 individer. Der er tale om en stabil befolkning. Hvis fødselsraten falder til godt halvdelen, altså til kun godt 1,15 -1,4 barn pr. kvinde i gennemsnit, så vil den første generation efter en forældregeneration på 1000 kun bestå af 775 individer, og fortsætter det med den lave fødselsrate, vil børnebørnenes generation kun udgøre 601 individer. Konsenkvensen er så, meget hurtigt, at generationen af bedsteforældre er 3 gange større end børnebørnenes generation.

 

Og her er det egentlige problem – når der bortses fra at sådanne befolkninger naturligvis uddør, når det fortsætter. Et velfærdsystem som det danske er mest truet, fordi det er næsten udelukkende opbygget på skattefinansiering og en såkaldt, men helt urealistisk kollektiv kontrakt fra generation til generation. Når den danske velfærd er næsten fuldstændig skattefinansierede overførsler og offentlige tjenesteydelser, d. v. s. ydelserne er en privat rettighed og finansieringen af dem skattefinansieret kollektiv, så går rigtig galt.

”Hopla vi uddør!” - jublede Tor Nørtranders over befolkningsudviklingen i 2005

Fra Velfærdens Historie:

http://danmark.wordpress.com/dansk-velfærds-historie/

Vi har for flere år siden passeret det punkt, hvor et flertal af vælgerne enten er offentligt ansatte eller gjort afhængig af offentlige ydelser.

Mere end 60 procent af landets voksne indbyggere med stemmeret modtager deres indkomst fra de offentlige kasser. Det drejer sig om i alt mere end 2,3 millioner mennesker.

Et samfundssystem, der i praksis har gjort over halvdelen af vælgerne til enten sine sociale klienter eller sine ansatte, har ikke nødig at finde andre begrundelser for sin eksistens. Fundamentet er cementeret.

Pressen melder det selv sporadisk

 

Uddrag af: http://www.erhvervsbladet.dk/article/20080122/news01/701210021/

“Arbejdsløshed. Der er meget snak om den lave ledighed. Men rent faktisk er op mod 20 procent af alle danskere mellem 16 og 66 år uden arbejde. Så man kan med god ret påstår, at den reelle ledighed er på 20 procent, viser ny analyse.

Hver femte dansker mellem 16 og 66 år lever fortsat af penge fra det offentlige og står uden arbejde.

Det er flere end for 12 år siden og kun lidt færre end for to år siden…”

Eksemplet omsat til praksis

 

Italien, Spanien og Grækenland vil have under en 1/4 af det nuværende indbyggertal om 100 år, hvis det fortsætter.

 

 

 

Historisk sidestykke

I 746 efter vor tidsregning og ikke lang tid efter muslimerne erobrede Spanien, påbegyndte Abd-al Rahman I opførelsen af den store moske in Cordova på den kristne kirkes grund. I 1236 blev Cordova generobret af de kristne, og moskeen blev igen en kristen kirke, som den har været siden. I dag har muslimerne i Nordafrika nogle af de højeste fødselsrater. De erstatter i dag en stor del af spaniernes befolkningstilbagegang. Vil Muezzinens råb til fredagsbøn atter lyde fra moskeen i Cordova?