25 års netto udvandring af danske statsborgere 1980-2005

 

 

587.195 danske statsborgere er udvandret fra og 519.349 danske statsborgere er indvandret til Danmark i perioden 1980-2005. D.v.s. 67.846 danske statsborgere er netto udvandret i 25 års perioden.

 

Dette svarer til en gennemsnitlig netto udvandring på 2.714 pr. år.

 

Vi kan ikke af opgørelsen se, hvilke af de danske statsborgere, der er etniske danskere, og hvilke der er naturaliserede indvandrere, som har forladt landet.

 

 

Det kan som et kuriosum nævnes, at vandringen blandt 58-85 årige danske statsborgere har været en netto indvandring på i alt 182 individer i hele perioden 1980-2005.

 

Kilde: Danmarks Statistiks Databank, emne: Befolkning og Valg

 

Der er sat det vedvarende rygte i gang, at ansatte ved danske repræsentationer i udlandet er blandt udvandrerne, som der her er tale om. Dette har naturligvis intet på sig, idet disse netop er ansat i eller omkring Udenrigsministeriet, hvori de naturligvis fastholder deres tilbagegangsmærker.

Rygtet fortsætter så på den måde, at disse udsendte kan forventes at returnere og dermed vende ovenstående kurve til netto indvandring igen om nogle år. 

Dette er naturligvis noget sludder. Derfor er denne her yderst relevant:Forvandlingskvadratet