Ejendomsprisstigninger skal standses
og eventuelt vende - ellers inflation igen