Information om Danmark

VIRUS-EKSPLOSION

http://www.lilliput-information.com/nilvir/index.html

I 1999 fik man nogle få lammede indlagte på New Yorks sygehuse og kunne ikke finde ud af, hvad de fejlede. Man fik nogle enslydende vaner og tilbøjeligheder ud af dem. De havde bl.a. dyrket kondi i områder ved en flod, og hvor der var mange tilstødende vandhuller.

TV kanal Discovery kørte gennemgangen i cirka en time den 8. juni 2003 fra 19.30. I begyndelsen af 2000 havde man mange tilfælde i New York-området. Inden juli 2002 havde sygdomstilfældene bredt sig til 34 stater, og i august dækkede den hele USA. 5000 tilfælde og 300 døde indtil nu. Fast laboratorie-facilitet er etableret i de større byer til direkte at håndtere prøvetagning og analyse for virussen for myggelarver og myg kan ikke bekæmpes effektivt.

Mosquito-spray-gifte bruges nu helt vildt overalt i sommervarmen. Det viste sig at være almindelige myg, som vi har overalt i Europa og Nordamerika. De er bærere af et virus med navnet West-Nile Virus. Den angriber hjernen - som meningitis og slår sig på rygmarvens nerver. Lammelsesanfald og især lammelser i benene.Vi så et tilfælde: en tidligere frisk oldfrue på vel en 35 år blev reduceret til nærmest en grønsag, der skulle bruge 5 minutter på at komme ned af trapperne i huset. Genoptræning hos fysio- terapeut kunne måske hjælpe hende i længden blev det meddelt.

Myggene bærer virus. Mange fugle var også blevet ramt på hjernen af samme virus. Og de skulle så til at forklare et eller andet om, at myggene eller kragerne måske kunne have forceret Atlanten fra Afrika. Der var så også nogle forsigtige bemærkninger om, at den megen rejsen med fly fra én verdensdel til en andenjo var blevet temmelig udbredt. Det sidste nævntes lidt forsigtigt et par gange. Man er særligt truet som det er tilfældet med alle virus i bykoncentrationerne og især folk med reduceret modstandskraft er udsatte.

Man advarede sluttelig om, at turen nu forventedes at komme til Europa. Her undrede det mig, at dette sidste kunne viderebringes med så stor sikkerhed og så stor appel i stemmeføringen.

MAN GNIDER SIG MED PERSILLE PÅ UDSATTE STEDER. MYG HADER LUGTEN AF PERSILLE. HAR DU ET LYSTHUS/SOMMERHUS, KAN DU SIKRE DIG BEDRE MED ET STORT HYLLEBÆRTRÆ TÆT OPAD. MYG HADER HYLLEBÆR-DUFT.

Mere om virus fra lægevidenskaben:
http://www-lilliput-information.com/vir.html