Information om Danmark

Med henvisning til Rigsstatistiker Jan Plovsings kronik i Berlingske Kronik den 12. december 2004: http://www.berlingske.dk/article/20041212/dineord/112120313/

 

Videnskabelig uredelighed er kriminalitetsoplysningernes varemærke

 

ANBEFAL:Videnskabelig uredelighed er kriminalitetsoplysningernes varemærke

Har danskerne udbedt sig indvandrere med en bestemt aldersfordeling eller udbedt sig indvandrere, der føder mange børn, så der er procentvis flere unge til at begå forbrydelser? Forbrydelserne er vel begået?

 

Ja, og som helt givet og usagt hver gang en god portion heraf "er udført af danske for de fremmede", der fik danskerpapirer.

 

Sammenligninger med befolkningen under ét er generelt noget vrøvl, eftersom den voksende fremmedandel til stadighed udvisker mere og mere af denne forskel. En sådan metode kan kun vælges for netop at tilsløre den rene forbrydelse, som landets ødelæggelse er. Det er forskellene mellem grupperne, der tæller i den foragtede virkeligheds verden, der desværre også er blevet politisk ukorrekt.

 

Den med social status bruges diskriminerende udelukkende i spørgsmål om indvandrere. Der er aldrig taget initiativ til at lave en sådan sondring, før de begyndte deres overtagelse af landet.

 

Hvorfor må jeg ikke præsenteres for det talmæssige grundmateriale, så jeg kan hudflette resultaterne med udgangspunkt i bl.a. valg af problemstilling, valg af metode og eventuelle andre fejl?

 

Det må jeg ikke, fordi jeg netop tager til genmæle og gør det effektivt hver gang; dette var hensigten med at skjule grundmaterialet og også skjule behørige/redelige kildehenvisninger. Ikke andet.  

 

Personer med mindst én overtrædelse lyder jo tilforladeligt; men det er det ikke. Det er den samlede mængde overtrædelser af straffeloven, der tegner billedet af kriminaliteten. "Skulle det måske være bedre at blive gruppevoldtaget én gang mere af de samme fire end af fire andre?"

 

Hvorfor skal overtrædelserne i den første sammenligning af politivedtægten eller af færdselsloven kunne udviske bl.a. narkotikadomme???

 

Det er simpelthen inadækvat, så det burde runge fra kirkernes prækestole her op til jul. 

 

Den Eva Smidthske, lettere kriminologisk inspirerede, men fatale beskrivemetode fastholdes således mod bedre vidende ensidigt i Danmark på 8. år. Videnskabelig uredelig skal Rigsstatistikerens angrebsvinkel og metode betegnes. Det er pinligt, men desværre i fuld overensstemmelse med overtroens genkomst i myternes Neuropa.

 

Når det drejer sig om straffelovsovertrædelser er de fremmede 2-4 gange hyppigere at finde blandt de kriminelle bag gerningerne. End ikke dette kan Rigsstatistiker Jan Plovsing få udvisket til mere end 2-3 gange ved alle sine kriminologisk motiverede krumspring.

Det bliver sværere og sværere for toppen at sløre forholdene, hvilket blandt andet fremgår af oplysninger den 15. december 2004:
82 pct. af de sigtede under 18 år i Københavns dommervagt har indvandrerbaggrund  

 

 

Ebbe Vig, den 12. december 2004

Information om Danmark

http://www.lilliput-information.com/indexx.htm