Information om Danmark

 

Jyllands-Posten vildleder groft

 

9. august 2005 kunne det læses i Jyllands-Posten at antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal 2005 skulle være faldet med 315, mestendels fordi nogle amerikanere havde valgt at rejse hjem (200), og fordi somaliere angiveligt var begyndt at rejse hjem også. 168 færre somalier i landet. Det hele som følge af noget igangsat af regeringen. Hvad siger læseren så? Der var såmænd kommentarer hertil fra Jesper Langballe i Regeringens støtteparti.

 

Vi skal så til det igen:

Den 24. juni 2005 vedtoges Lov nr. 529 om Indfødsrets Meddelelse:

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20050052930-REGL

 

Her i kan vi læse at 3.052 udenlandske statsborgere foruden deres børn under 18 år, der automatisk tildeles også, havde fået tildelt det danske statsborgerskab. For det første er de 315 hentet af Jyllands-Postens journalister i vandringsopgørelserne, der ikke kan bruges til dette formål, for det andet er antallet af udenlandske statsborgere i Danmark faldet med 141 i 2. kvartal 2005 ifølge statsborgerskabsopgørelserne[1].  D.v.s. antallet af indvandrere kunne umiddelbart se ud til at være er steget med 3.052 - 141 = 2.911. Nej, antallet af indvandrere er tilmed steget med 5.963-7.489[2]  i 2. kvartal 2005, for så er både de 3.052 voksne og deres børn blevet medtalt som indvandrere. I statsborgerskabsopgørelsen trækkes de naturaliserede og deres børn ud og lægges over i opgørelsen af danskere. Det kan for morskabs skyld oplyses at i opgørelsen af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ er det samlede antal faldet med 58 i 2. kvartal 2005. Vi kunne regne ud fra antal udenlandske statsborgere i Danmark pr. 1. januar 2005 og det tilsvarende antal pr. 1. juli 2005, såfremt vi skal gå ud fra i alt to tildelinger af danske statsborgerskaber i 2005[3].   

 

Dette er jo ikke noget nyt fænomen, og herfra meddelte vi såmænd i 1989 at netop en sådan metode formentlig ville blive anvendt som kamouflage, når antallet af statsborgerskabstildelinger blev større end antallet af indrejste indvandrere på årsbasis, eller her på kvartalsbasis. Det var endog før det fandtes en opgørelse af 'indvandrere' og 'efterkommere': Forudsigelsen holdt

 

De officielle opgørelser viser således:

Antallet af udlændinge med ophold i Danmark er gået tilbage fra

år 2000 til 2001 med 731 personer

Antallet af udlændinge med ophold i Danmark er gået tilbage fra

år 2002 til 2003 med 1305 personer

Antallet af fremmede med ophold i Danmark er gået tilbage fra

år 2000 til 2001 med 1684 personer

Antallet af fremmede med ophold i Danmark er gået tilbage fra

år 2002 til 2003 med 2688 personer

Disse fald skete, selvom om både nettotilstrømningen fra udlandet og børnefødslerne fortsatte her i landet blandt de tilvandrende.

 

Jyllands-Posten fandt det for godt den 9. august 2005 at meddele et fald på 315 i antallet af herboende indvandrere (og dermed en regeringssucces i læsernes bevidsthed), selvom det var ganske aldeles usandt.

Når faldet i antallet af udenlandske statsborgere på korrekt 141 fratrækkes antallet af naturaliserede den 14. juni 2005 får vi en stigning i antallet af indvandrere i 2. kvartal på et sted mellem 5.963 og 7.489 og personer. Jyllands-Posten hævdede altså antallet af udenlandske statsborgere var faldet med 315 ved nettoudrejse af Danmark i 2. kvartal 2005, fordi Jylands-Postens journalister simpelthen brugte en forkert opgørelse, og de samme journalister mente ikke naturalisationsspørgsmålet skulle inddrages her, selvom det faktisk alene skulle inddrages. Og så skulle der også scores stemmer på en lodret løgn, mente Dansk Folkepartis udlændingeordfører Jesper Langballe.

Og til de somalier, der ikke var rejst hjem:

Af de 3052 udlændinge var 293 somaliere. Når Danmarks Statistik oplyser, at antallet af somaliske indvandrere i løbet af 2. kvartal er faldet med 168 personer, så er årsagen altså den, at 293 har forladt statistikken, fordi de har fået dansk statsborgerskab. Hermed har vi opklaret mysteriet om de forsvundne somaliere. De har ikke forladt landet, men er blot blevet fjernet fra statistikken over indvandrere. Der er tvært imod kommet 293 minus 168 lig med 125 ekstra til!

 

Jyllands-Posten skulle prøve at holde sig til sandheden.

Før vi kunne få et mindre modindlæg i Jylllands-Posten måtte vi til Daniel Pipes blog i New York med en engelsk udgave påhttp://www.danielpipes.org/comments/24921: http://www.danielpipes.org/comments/24921

 

Anbefal denne side

 [2] Nyt fra Danmarks Statistik nr. 208, 2005: (antal indvandrere, efterkommere samt udenlandske statsborgere i alt):

http://www.dst.dk/asp2xml/external/external.asp?title=Nyt%20fra%20Danmarks%20Statistik:%C2%A0Nr.%20208,%209.%20maj%202005&ancestor=Gratis%20statistik&file=/asp2xml/PUK/udgivelser/get_file.asp?id=7442&show=/pdf

 

[2] 3.052 statsborgerskaber skal ganges med 2, måske 2 1/2 som følge af de ikke medtalte børn, og derefter skal de 141 fratrækkes.

[3] Så ville nettostigningen i antallet af nyindvandrede være 3.716-5.242 i de første to kvartaler af 2005.